Alert SC 200 - 23 kg/can

Login voor de prijs


  Voor meer productinformatie bel ons: 0412-692424.

Alert SC 200 - 23 kg/can

Alert SC 200 is een additief dat toegevoegd wordt aan alkalische één fase-oplossingen voor gebruik in de dranken- en voedingsmiddelenindustrie. Alert SC 200 wordt als additief toegepast in CIP-installaties en wordt vooral gebruikt voor het voorkomen van de vorming van kalk en melksteen. Alert SC 200 is dus uitermate geschikt voor gebruik in de zuivelindustrie en is geschikt voor het reinigen van o.a. tanks en leidingen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad en de procescondities wordt er 0,15% tot 1% Alert SC 200 bijgedoseerd. Alert SC 200 wordt toegepast bij een temperatuur gelegen tussen 50°C en 90°C. De inwerkingstijd varieert tussen 20 en 120 minuten.

Toepasbaar in sectoren:

  • Geschikt voor de drankenindustrie voor een één fase-reiniging.
  • Algemeen geschikt en inzetbaar in de levensmiddelensector zoals verwerkende bedrijven van vlees, groente, vis, zuivel, fruit etc.

Eigenschappen / kenmerken:

  • Laag schuimend, geschikt voor CIP (Cleaning In Place) reiniging.
  • Gezien de lage dosering dient het product gelijkmatig d.m.v. doseersystemen aan het proceswater toegevoegd te worden.
  • Werkzaam bij lage maar ook bij hoge temperaturen.
  • Effectief voor gebruik in hard water.
  • Altijd naspoelen met schoon water.
  • Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.
Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Bestendigheid materialen:

  • In de geadviseerde doseringen zijn geen materiaal aantastingen te verwachten.
Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Leverbaar in de verpakkingen:

  • 20 liter Jerrycan
Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Specificaties:

pH-waarde:  Neutraal/Licht Alkalisch
Toepassing:  Additief
Inwerktijd:  Afhankelijk
Soort:  Kalkbinders
Schuimgedrag:  Laag schuimend
CIP:  Ja
Geur:  Karakteristiek
Kleur:  Lichtgeel

De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (VIB/ MSDS/ TF). Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor het dragen van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Om de reinigingsmiddelen prijzen te zien dient u een account bij ons te hebben.