Perades Extra - 20L Can

Login voor de prijs

Voor meer productinformatie bel ons: 0412-692424.

Inwendige oppervlakken van (proces-)apparatuur:

Het middel mag uitsluitend worden toegepast met daarvoor geschikte doseerapparatuur voor het desinfecteren van het inwendige van procesapparatuur. De te desinfecteren inwendige oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Vul de apparatuur met een oplossing van het middel in water. Spoel na het verstrijken van de inwerktijd de apparatuur met schoon water. 

Eigenschappen / kenmerken:

  • Voorkom contact met oxideerbare metalen, organisch materiaal en organische stoffen of sterk reducerende stoffen.
  • Voer het afval af naar een zuiveringsinstallatie, eventueel na neutralisatie met een geschikt reducerend agent.
  • Toelatingsnummer 15094 N.
  • Minimale inwerktijd bacteriën, gisten en schimmels: 5 minuten.
  • Minimale inwerktijd bacteriesporen: 60 minuten.
  • Dosering: 5ml per liter water

Let op: voeg de formulering toe aan water, niet andersom. Bij bereiden van de oplossing moeten handschoenen en beschermende kleding gedragen worden.